IKHLAS Education Takaful Plus

IKHLAS EDUCATION TAKAFUL PLUS

Pelan ini direka khas untuk kanak-kanak berumur semasa kemasukan di antara tiga puluh (30) hari hingga dua belas (12) tahun, di mana ianya memberi perlindungan ke atas kematian atau Keilatan Kekal dan Menyeluruh (TPD) ke atas Peserta Takaful sebelum Sijil Takaful matang. 

 

 

HELAIAN PENERANGAN PRODUK 

Share This: