*Pelan Penggantian Pendapatan* ——————————————————–

💰Pelan takaful yang
menyediakan jumlah coverage yang menyediakan pampasan yang boleh menggantikan pendapatan pemiliknya sekiranya berlaku salah satu daripada kematian, lumpuh dan sakit kritikal.
💰Ironinya, sekiranya berlaku 3 perkara di atas dalam kehidupan seseorang boleh menyebabkan malapetaka kewangan atau financial disaster.
💰Solusinya, untuk menyediakan dana kecemasan sebagai INCOME PROTECTION PLAN atau PLAN PETLI DUNGAN PENDAPATAN INI, hanya perlu memperuntukkan 10% sahaja daripada jumlah pendapatan untuk pelan ini.

Pelan Wanita

🌹Pelan ini direka khas untuk memberi perlindungan ke atas Peserta Takaful terhadap kematian, keilatan kekal dan menyeluruh, kanser khusus bagi wanita, dan pelbagai penyakit berkaitan wanita sehingga Sijil Takaful matang.
🌹Terdapat 2 jenis pelan di bawah Pelan Wanita ini iaitu
1⃣ IKHLAS Wanita Elegance Takaful dengan Manfaat Kehamilan dan2⃣ IKHLAS Wanita Elegance Takaful tanpa Manfaat Kehamilan

Pelan Hibah & Wakaf

💎 Hibah secara mudahnya bermaksud pemberian, sedekah atau hadiah yang berlandaskan akad yang memfokuskan pemberian hak milik oleh pemilik harta kepada seseorang secara sukarela semasa hayatnya tanpa mengharapkan balasan (‘iwad).
💎Wakaf merupakan pemberian seseorang itu untuk kegunaan dan kemaslahatan umum umat Islam. Pahala yang diperolehi sangatlah banyak di samping ianya akan berterusan sehingga hari qiamat selagi ianya digunapakai oleh masyarakat.
💎Pelan ini membolehkan anda mengasingkan sebahagian daripada nilai pampasan yang bakal diperolehi oleh waris anda untuk tujuan waqaf. Nilai waqaf ini tidak boleh melebihi 1/3 dari keseluruhan nilai pampasan dan jumlah yang diwaqafkan itu akan disalurkan kepada Waqaf Negeri untuk tujuan pembangunan dan pembinaan projek-projek waqaf di seluruh negeri.
💎Pelan ini boleh dilakukan dengan mana-mana pelan yang anda ambil dari Takaful Ikhlas berhad dan anda hanya perlu menyatakan berapa peratuskah yang ingin diwaqafkan dari nilai pampasan yang bakal diperolehi.

📌Semua pelan yang diambil di atas akan menerima pengecualian dan pelepasan cukai pendapatan. Untuk mengetahui lebih lanjut tentang pelan-pelan yang ada, jom tetapkan temujanji dan saya hanya peruntukan 20 minit sahaja untuk perkongsian ini.

☎Hubungi
NURLIYANA HASIM
019-2625146
Perunding Takaful Anda

Share This:

Leave a Comment